RESEÑA de P. COSS, The knight in medieval England, 1000-1400, Phoenix Mill, AlanSutton, 1993

Autor: Álvarez Borge, Ignacio

Tipo de documento: Reseña

Revista: Hispania. ISSN: 0018-2141. Año: 1996. Número: 193. Páginas: 784-786.

CARHUS Plus+: A

CIRC: GRUPO A