PPKBZ9A,SA two orbit propagators based on an analytical theory

Autor: San Juan Díaz, Juan Félix

Tipo de documento: Capítulo de libro

Libro: Spaceflight Mechanics 2009

Año: 2009  Páginas: 653-672