The Construction of the Myth of Spanish Renaissance Music as a Golden Age

Autor: Ramos López, María Pilar

Tipo de documento: Capítulo de libro

Libro: Early Music Context and Ideas

Año: 2003  Páginas: 77-82