Study of photodegradation of the pesticide Ethiofencarb in aqueous and non-aqueous media, by gas chromatography- mass spectrometry

Autor: Pérez Clavijo, Margarita; Plaza Medina, María; Sanz Asensio, JesúsMartínez Soria, María Teresa

Tipo de documento: Artículo de revista

Revista: Journal of Chromatography A. ISSN: 0021-9673. Año: 1999. Número: 2. Volumen: 840. Páginas: 235-247.

SCIMAGO:

CIRC: GRUPO A - EXCELENCIA