Novel sequence types of extended-spectrum and acquired AmpC beta-lactamase producing Escherichia coli and Escherichia clade V isolated from wild mammals

Autor: Alonso Arribas, Carla AndreaAlcalá, LeticiaSimón, CarmenTorres Manrique, Carmen

Tipo de documento: Artículo de revista

Revista: FEMS Microbiology Ecology. ISSN: 0168-6496. Año: 2017. Número: 8. Volumen: 93.

doi 10.1093/femsec/fix097

SCIMAGO (datos correspondientes al año 2014):
SJR:
1,339  SNIP: 1,184 

CIRC: GRUPO A