High frequency of B2 phylogroup among non-clonally related faecal Escherichia coli isolates from wild boars, including the lineage ST131

Autor: Alonso Arribas, Carla Andrea; González Barrio, D.; Ruiz-Fons, F.; Ruiz-Ripa, L.; Torres Manrique, Carmen

Tipo de documento: Artículo de revista

Revista: FEMS Microbiology Ecology. ISSN: 0168-6496. Año: 2017. Número: 3. Volumen: 93.

SCIMAGO (datos correspondientes al año 2014):
SJR:
1,339  SNIP: 1,184 

CIRC: GRUPO A