La interacción trabajo-familia. La mujer y la dificultad de la conciliación laboral

Autor: Sabater Fernández, María Carmen

Tipo de documento: Artículo de revista

Revista: Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales. ISSN: 1575-7048. Año: 2014. Número: 30. Páginas: 163-198.

Texto completo open access 

CARHUS Plus+: C

CIRC: GRUPO C

Resumen: Informazioaren gizarteak gizarte egituraketan aldaketa garrantzitsuak eraman ditu berarekin. Dudarik gabe, garrantzitsuenetakoa emakumearen laneratzea izan da. Horrek ez du ekarri familian tradiziozko ugaltze roletik urruntzea, baizik eta etxean zaintze eta etxeko lanaren eta lan munduan ekoizte lanaren artean banatzen den lanaldi dualaren karga bikoitza bultzatzea. Horren ondorioa izan da lan merkatuko segregazioa, bai bertikala (emakumeak ez baititu gizonezkoen maila lortzen zuzendaritzetan), bai horizontala (lanpostuak tradizioz emakumezko eta gizonezkoei atxikitzen zaizkien araberakoak dira). Horren ondorio nagusienak bi jeneroen arteko soldata-arraila, lanaldi partzialeko kontratuen kopuru altua eta lanaldi bikoitza kontziliatzeko zailtasuna dira.