Reseña a FIGUERES I ARTIGUES, J.P. El primer diari en llengua catalana. Diari català (1879-1881). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1999, 478 pp.

Autor: Delgado Idarreta, José Miguel

Tipo de documento: Reseña

Revista: Berceo. ISSN: 0210-8550. Año: 2001. Número: 140. Páginas: 361-362.

Texto completo open access 

CARHUS Plus+: C

CIRC: GRUPO B