MathATESAT: A symbolic-numeric environment in astrodynamics and celestial mechanics

Autor: San Juan Díaz, Juan FélixLópez Ochoa, Luis María; López, Rosario Sáenz; 

Tipo de documento: Capítulo de libro

Libro: Lecture Notes in Computer Science

Año: 2011  Páginas: 436-449

Texto completo open access